Fokus på sundheds-IT

IT i sundhedssektoren er et område med en stærk udvikling, stort potentiale for forbedringer for patienter og samfund - og mange faldgruber. Vi har i de senere år arbejdet intenst med implementeringen af den kliniske IT-arbejdsplads.

 

Vi tilbyder: 

  • Strategisk sparring om anvendelsen og sammensætningen af den kliniske IT-arbejdsplads på sygehusene og i regionen
  • Etablering af overblik over afhængighederne mellem nuværende og kommende systemer i den kliniske IT-arbejdsplads i sygehusene
  • Projektstøtte til migreringsprojekter
  • Strategisk planlægning og koordinering i relation til RSI-pejlemærkerne
  • Gevinstrealisering
  • Forandringsstøtte til arbejdsomlægninger

 

 

 

 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk