Ydelser

Brug konsulenten rigtigt!

Hvorfor skal man bruge en konsulent? Kan man ikke lige så godt gøre det selv? Eller ansætte nogen?

Jo, det kan man i nogle situationer. I andre er det mere hensigtsmæssigt at bruge en konsulent:

  • en konsulent har særlige kompetencer og holder sig fagligt opdateret på sit felt. Kompetencer som det ikke nødvendigvis er muligt at opdyrke og vedligeholde internt.
  • en konsulent kommer med friske øjne og ser situationer og problemstillinger udefra. En konsulent står udenfor de eksisterende relationer og historikker i organisationer.
  • en konsulent kan fastholde fokus på vigtige områder, som ikke er organisationens hovedaktivitet, og som ofte bliver glemt i hverdagens travlhed.

    ... og en konsulent betaler du kun for de timer, hun faktisk bruger.

 

 

Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk