Bedre møder og mødekultur

I gennemsnit bruger vi mindst 20% af vores arbejdstid på møder - mange af dem er ineffektive, ustrukturerede og dårligt ledet.

Tænk hvis møder var effektive, udviklende og energigivende!

God mødeledelse og god mødekultur hænger sammen. En dårlig mødekultur stikker ofte dybt i organisationen og kan være svær for den enkelte at ændre. At sende en gruppe ledere på kursus i mødeledelse er sjældent nok til at skabe en bæredygtig forandring.

Vores erfaring er, at interne forløb, er vejen frem, hvis man ønsker at skabe en kultur med effektive og engagerede møder. I forløbet udvikles et fælles grundlag for god mødeledelse og der skabes dialog og ejerskab hos deltagerne.

Vores grundforløb består af:

 

  • en kort temperaturmåling af mødekulturen
  • udvikling af fælles mødekodeks (1/2 dag)
  • intern uddannelse af mødeledere (2 x 1/2 dag)
  • opfølgning/ny måling.

 

Forløbet tilpasses den enkelte organisation.

Case

Her kan du læse en casebeskrivelse om et mødeforløb i industrivirksomheden dnp.

 

 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk