Bestyrelsesevaluering

 

Bestyrelsesevaluering giver bedre bestyrelser. Der er tale om en  kontinuerlig udviklingsproces: Man må evaluere på bestyrelsens formål og arbejde, dens størrelse og sammensætning, effektiviteten i møder og resultater.
 

Malther har sammensat erfaringerne fra flere års arbejde med lederevalueringer med solid viden om bestyrelsens arbejde og skabt et let tilgængeligt koncept for bestyrelsens evaluering.

Hos Malther tager vi udgangspunkt i de konkrete behov, og tilretter konceptet i dialog med jer, så det passer til jeres virksomhed.

Konceptet tager udgangspunkt best practice for corporate governance.

Vi tilbyder et kort forløb hvor Malther faciliterer:

  • Introduktion og valg af evalueringsmetode
  • Ekstern assessment af bestyrelsens processer
  • Bestyrelsens refleksion og selvevaluering
  • Evalueringsworkshop - fælles evaluering og identifikation af ændringer
  • Sammenskrivning af resultater og anbefalinger 

 

 

 
 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk