Coaching

Coaching er et fantastisk udviklingsværktøj, som vi bruger i både vores arbejde med større grupper, men også som en enkeltstående ydelse.

 

Vi har i de forgangne år haft særligt fokus på coaching af ledere, men vi coacher også eksempelvis teamledere, mellemledere og medarbejdere. Nogle af de tilbagevendende temaer er:

- ledelse og ledelsesstil

- effektivitet 

- samarbejdsproblemer

- stress

- karriereudvikling

Vi arbejder ud fra en systemisk forståelse og med en række konkrete værktøjer, som den coachede kan bruge i sin dagligdag.

Vi har en international ICC-certificering. Kontakt os for at høre mere.

Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk