Hvad vi tænker om møder har indflydelse på vores adfærd:

Effektive møder og bedre mødekultur

 

I gennemsnit bruger vi mindst 20% af vores arbejdstid på møder - mange af dem er ineffektive, ustrukturerede og dårligt ledet. Det går både ud over økonomien og medarbejdertilfredsheden.

En dårlig mødekultur stikker ofte dybt i organisationen og er bl.a. baseret på vaner og overbevisninger om møder ('møder er ikke rigtigt arbejde', 'mødeledelse hæmmer kreativitet' osv.), som påvirker vores adfærd. For at skabe forandring er det nødvendigt at udfordre overbevisningerne og sammensætte dem på ny.

Vi har sammensat et kort internt forløb, der gør jeres møder og mødekultur både effektive og værdiskabende. Det består af:

- en kort temperaturmåling af mødekulturen

- internt uddannelse af mødeledere (3 x 1/2 dag)

- evt. udvikling af fælles mødekodeks (1/2 dag)

- opfølgning/ny måling.

Hvorfor kan vi noget særligt?

- Vi skaber reel forandring fordi vi arbejder med, hvordan mødekulturen - de dybtliggende vaner - udfordres og sættes sammen på ny. Hvis ikke man gør det, så går folk tilbage til at gøre det, de hele tiden har gjort (det har masser af virksomheder allerede prøvet)

- Vi kører kun interne forløb forde det er den eneste måde at få en kritisk masse, der reelt kan ændre vaner og kultur.

- Vi arbejder med at udfordre de ubevidste overbevisninger om møder, som er indlejret i organisationen og som hæmmer jeres møder.

- Vi laver forløb, der rammer jeres behov præcist, fordi vi starter med en lille temperatur-måling. Dermed kan vi gå lige ind, der hvor skoen trykker (fx. for lidt styring, for meget snak, for lidt fornyelse, for meget konflikt osv.) og give jer præcis de værktøjer, I skal bruge.

- Vi inddrager ledelsen i at udvikle et mødekodeks, så vi får sat mål på mødekulturen og kan følge op på resultaterne.

- Vi er supergode til at veksle mellem teori og praksis, så folk får lov til at arbejde praktisk på kurserne. Man lærer af at prøve - ikke af at høre noget teori.

- Møder er samspil mellem mennesker - det klares ikke med en skabelon til dagsordner og et bedre whiteboard - vi kan lære folk at holde møder, der virkelig udnytter deltagernes potentiale.

Case

Her kan du læse en casebeskrivelse om et mødeforløb i industrivirksomheden dnp.

Læs mere om vores særlige fokus på virtuelle møder her.

 


 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk