Procesoptimering

I en tid, hvor mange oplever at have færre hænder til det samme arbejde er der god hjælp at hente i optimering af arbejdsprocesserne. Vi arbejder LEAN-inspireret og pragmatisk med at: 

  • skabe overblik over arbejdsprocesserne
  • beskrive arbejdsprocesserne
  • optimere arbejdsprocesserne
Vi tilrettelægger et forløb, som involverer jeres medarbejdere og deres viden om arbejdsprocesserne. Det kan eksempelvis bestå af: 
  • introducerende workshop
  • identifikation af relevante arbejdsområder, der skal kigges på
  • møder/workshops, der beskriver de nuværende arbejdsprocesser
  • et seminar, der identificerer og prioriterer forbedringsforslag
  • møder/workshops, der implementerer forbedringsforslag

Det er vores erfaring at arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsprocesserne giver både overblik og effektivisering, men også stor arbejdsglæde hos de involverede. Ofte styrkes samarbejdet i afdelingen, fordi alle får et bedre kendskab til hinandens arbejdsområder.

Procesoptimeringsforløb kan tilpasses alle brancher og arbejdsområder. 

Vi har særligt stor erfaring med procesoptimering i den offentlige sektor.

Vi er netop begyndt at anvende video i arbejdet med procesoptimering, særligt når det gælder arbejdsprocesser, der er svære at beskrive eller hvor medarbejderne trives bedre med visuelle værktøjer. Læs mere om Bedre arbejdsprocesser med video her.

 


 


Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk