Bedre virtuelle møder

Der er både penge, tid og CO2 at spare ved at holde virtuelle møder. 

Men for at høste gevinsten og fastholde besparelsen er det ikke nok blot at holde flere virtuelle møder. 

Det er vigtigt at sikre, at de virtuelle møder også bliver gode møder.

 

Virtuelle møder er en særlig mødeform med sine egne muligheder og udfordringer. Videomøder kræver mere og andet både af mødeleder og mødedeltagere, og der er behov for andre regler og vaner.

Vi skræddersyr forløb og kurser med særlig fokus på forbedring af de virtuelle møder, så der skabes fokus og nærvær.

Det kan være i form af:

 

  • 1-dages workshops, der træner mødeledere i bedre mødeledelse af virtuelle møder
  • Forløb, der sætter fokus på virtuelle møder og mødekultur i hele organisationen.

 

Her arbejder vi med, hvordan man tilpasser og udvikler sine mødelederkompetencer og -værktøjer, så de sikrer inspirerende og effektive møder præget af inddragelse og nærvær på trods af afstand og teknologi. 

Læs mere om hvordan vi generelt arbejder med bedre møder og mødekultur. 

 


 
Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk