Projekter

Kører jeres projekter ikke effektivt nok? Og er projektlederne ikke tilfredse? Savner I fælles grundlag for projektledelsen i virksomheden?

Projektledelse er en tiltagende kompleks disciplin, som skal udvikles løbende for at fungere optimalt. Malther tilbyder individuelle forløb med fx.:

Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk