Projektledersparring

Projektledelse er en svær disciplin præget af tidspres og kompleksitet. Projektlederen befinder sig ydermere ofte på en plads uden oplagte sparringspartnere.

Malther tilbyder projektledersparring og ekstern coaching til projektledere baseret på en stor viden om projektledelse, samt mange års erfaring med projektledelse i alle typer organisationer.

Projektledersparring giver projektlederen mulighed for at få støtte og kvalificeret sparring på udfordringer i projektledelse. Sparringen kan tage form af mere personlig sparring på de ledelsesmæssige udfordringer, men kan også have karakter af faglig rådgivning på de mere tekniske aspekter af projektledelse.

Udbyttet er gladere projektledere og bedre projekter.

Malther Consulting   Suomisvej 4   1927 Frederiksberg C   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk