IT i sundhedssektoren er et område med en stærk udvikling, stort potentiale for forbedringer for patienter og samfund – og mange faldgruber. Jeg har i de senere år arbejdet intenst med implementeringen af og gevinstrealisering i den kliniske IT-arbejdsplads.

Jeg tilbyder: 

  • Strategisk sparring om anvendelsen og sammensætningen af den kliniske IT-arbejdsplads på sygehusene og i regionen
  • Etablering af overblik over afhængighederne mellem nuværende og kommende systemer i den kliniske IT-arbejdsplads i sygehusene
  • Projektstøtte til migreringsprojekter
  • Gevinstrealisering – introduktion til konceptet, støtte til implementering og udrulning af Gevinstrealiseringskoncept og -metoder
  • Forandringsstøtte til arbejdsomlægninger