Gevinster er det forventede resultat af den ændring i adfærd, der sker, når man indfører et nyt IT-system, eller når der kommer en ny version. Gevinsten opstår, når IT bruges til at gøre noget andet, eller gøre noget på en anden måde, end man hidtil har gjort. Erkendelsen af og viden om en gevinst er realiseret, finder man ved at måle. Man måler på det gamle system, før implementeringen af det nye system (en førmåling), og man måler de samme indikatorer på det nye system, efter at det er taget i brug (eftermåling). Sammenligning af resultaterne af de to målinger viser os, i hvor høj grad den forventede gevinst er realiseret. Jeg tilbyder: Sparring og facilitering til Identifikation af gevinster i forbindelse med eller efter udarbejdelsen af business casen. Identifikation af relevante målepunkter (KPI’er) på de valgte gevinster. Planlægning af gevinstrealiseringsmålinger, som inddrager kvantitative og kvalitative målinger. Gennemførelse af baselinemåling før implementering. Gennemførelse af eftermåling efter implementering. Rådgivning og sparring om de efterfølgende forankringsaktiviteter