Jeg har arbejdet med konsulentstøtte til processer, projekter og ledelse i alle årene siden 2004. Til store og små organisationer, til offentlige og private, indenfor en meget bred vifte af brancher. Her er et udvalg af fokusområderne:

Forandringsprocesser: At gennemføre forandringer er en svær disciplin. Der findes ingen lette løsninger og ikke mange genveje. Når vi arbejder med at designe forandringsprocesser har vi som bagtæppe en række forståelser af forandringer, som præger vores tilgang. Vi hjælper med at planlægge og facilitere forandringsprocesser af alle størrelser. 

MBTI – Persontyper og samspil mellem mennesker. MBTI er en god måde at tale om forskelligheder og præferencer i forbindelse med eksempelvis: samarbejde, forandringer, ledelse, projektdeltagelse, coaching

Brugt på den rigtige måde giver MBTI indsigt i både egne og andres måder at se verden og agere forskelligt i den. MBTI kan give et fælles sprog at tale om personlighed, styrker og svagheder.

Evaluering af programmer og projekter giver bedre programmer og projekter. Assessments af processer giver bedre processer. Bestyrelsesevaluering giver bedre bestyrelser. Ved at gennemføre evalueringer for man mulighed for en kontinuerlig udviklingsproces. Malther har sammensat mange års erfaringerfra arbejde med lederevalueringer og solid viden om bestyrelsens arbejde, fra arbejde med procesvurderinger i organisationer, og med projektevalueringer og retrospectives i massevis af projekter, og derigennem skabt et godt koncept for evaluering.

Konceptet tager udgangspunkt de konkrete behov for evaluering og bruger en flerfacetteret indfaldsvinkel med udgangspunkt i Leavitts diamant, så der altid evalueres på flere dimensioner. I konceptet for retrospectives tages der udgangspunkt i Derby og Larsens metode.